Valgkomite

Hovedstyret i NTNUI-Gjøvik er ansvarlig for den daglige driften av organisjasjonen. NTNUI-Gjøvik ledes og forpliktes av Hovedstyret. Hovedstyret har også ansvaret for å representerer organisasjonen utad. Hovedstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene, som blir valgt på ordinær generalforsamling hver vår. Det er også mulig å velge inn hovedstyremedlemmer i ekstraordinær generalforsamling. Vil du være med å bestemme fremtiden til organisjasjonen? Kontakt valgkomiteen. 

Ta kontakt!

valgkomite@ntnuigjovik.no

Email

Leder

Isak Jacobsønn Moe

Medlem

Mia Guldbrandsen

Varamedlem

Sondre Tusvik