Hovedstyret

Hovedstyret i NTNUI-Gjøvik er ansvarlig for den daglige driften av organisjasjonen. NTNUI-Gjøvik ledes og forpliktes av Hovedstyret. Hovedstyret har også ansvaret for å representerer organisasjonen utad. Hovedstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene, som blir valgt på ordinær generalforsamling hvert vår. Det er også mulig å velge inn hovedstyremedlemmer i ekstraordinær generalforsamling. Vil du være med å bestemme fremtiden til organisjasjonen? Kontakt valgkomiteen. 

Leder

Phi Thanh Phan

Som leder har jeg det overordnede ansvaret for driften av NTNUI-Gjøvik. Jeg fordeler oppgaver innenfor hovedstyret, og holder oversikt over gjøremål og saker som senere blir gjennomført og tatt opp på møter og generalforsamlinger.

Dette vervet dreier seg om ledelse, kommunikasjon og delegering av oppgaver, i tillegg til å være et bilde utad for NTNUI-Gjøvik. Vervet lar deg bli kjent med idretten på en helt ny måte, og gir i tillegg kompetanse innenfor organisasjonsdrift og -styring.

Nestleder

Thorbjørn Seth

Som nestleder bistår jeg lederen og plukker opp der hen ikke strekker til. Vervet har varierte oppgaver, og inneholder mye samarbeid med leder.

Dette vervet gir som ledervervet kompetanse og kunnskap innenfor organisasjonsdrift og -styring. Det dreier seg også mye om samarbeid, og du vil få muligheter til å utføre varierte oppgaver.

Økonomiansvarlig

Anders Dahl

Som økonomiansvarlig har jeg kontroll på idrettsforeningens økonomi, der budsjett, regnskap og fakturaer er viktige deler av arbeidet.

Vervet dreier seg om enkel økonomi, men du trenger ikke å ha kjennskap til dette fra før for å ha dette vervet. Som ny i vervet vil du få god opplæring i de enkle arbeidsoppgavene som kreves, og du vil til gjengjeld sitte igjen med erfaring og kompetanse innenfor grunnleggende økonomi og organisasjonsdrift.

Kasserer

Hedda Saasen Undseth

Som kasserer bistår jeg økonomiansvarlig med sine arbeidsoppgaver. Vi samarbeider med busjett, regnskap og fakturaer.

På lik linje som økonomiansvarlig, dreier dette vervet seg om økonomi, og du vil sitte igjen med erfaringer innenfor økonomi og organisasjonsdrift.

SoMe-ansvarlig

Ida Bolette Enerhaugen

Som SoMe-ansvarlig styrer jeg NTNUI-Gjøvik sine plattformer – nettsiden vår, facebook, instagram og tiktok. Arbeidet tar for seg promoteringen og det visuelle for NTNUI, der vi når ut til studentene. Vervet lar meg være så kreativ jeg vil, og jeg bruker selv så mye tid jeg ønsker på dette.

Vervet dreier seg om å skape innhold for studentene, og å øke synligheten til NTNUI. Her vil du sitte igjen med erfaring innenfor drift av sosiale medier, i tillegg til å kunne prøve deg på digital design og å leke med innholdsskaping.

Materiellansvarlig

Inger Anne Kvam

Som materiellansvarlig har jeg det overordnede ansvaret for alt materiellet vi i NTNUI-Gjøvik har. Mine oppgaver består i å blant annet se over alt materiellet vi har, og bestille mer hvis det trengs.

Dette vervet dreier seg om å ha oversikt over materiell, og å skape struktur og holde orden i det utstyret vi har.

Hallansvarlig

Thomas Finsbråten

Som hallansvarlig har jeg ansvaret for å bestille og behandle halltider til alle undergruppene i NTNUI, og jobber for at vi får de mest studentvennlige tidspunktene.

Dette vervet dreier seg om kommunkasjon og logistikk, og gir et bedre kjennskap til systemet innenfor organisert idrett.

Medlemsansvarlig

Per Kvarberg

Sosial- og arrangementsansvarlig

Kristina Andresen

Markedsansvarlig

Martine Renaas

Varamedlem

Charlotte Skråmestø

Som varamedlem hjelper jeg til hvis det trengs eller hvis noen fra hovedstyret er sykemeldt eller ikke har mulighet til å utføre arbeidet deres.