På siden her finner du angrerettskjema som må fylles ut scannes og sendes på mail til post@ntnuigjovik.no med et kontonummer, innen 30 dager etter kjøp, kvittering med dato skal også ligge med, enten som eget vedlegg eller scannet med skjemaet.

Skjemaet finner du Her