How to join NTNUI Gjøvik

Dato: 26.09.2022, av kongebra

(ENGLISH BELOW)

Hei til alle værende eller kommende idrettsutøvere!

NTNUI Gjøvik har 2 forskjellige medlemskap, der begge tilbudene gir rett til deltakelse på alle idrettene vi tilbyr. Det finnes noen spesialtilbud der det kommer ekstra kostnader, men dette er ikke noe man trenger å tenke på som vanlig medlem, da dette hovedsakelig handler om særidrett (seriespill, klatring osv.)

Medlemskap nr 1: 

Direkte medlemskap i NTNUI Gjøvik.
pris: 550kr per år.
Inkluderer: mulighet til å delta på alle idrettene til NTNUI Gjøvik
Innmelding: https://medlemskap.nif.no/752200

Hvordan melde seg inn:
1. Velg “jeg skal bli medlem”
2. Velg medlemskontigenten for 2022 (550kr) og idrettene du vil delta på.
(Volleyball er for hvis du ønsker å spille serie med volleyballaget)
3. Gå til betaling og velg betalingsmåte og betal kontingenten

Medlemskap nr 2

NTNUI Gjøvik medlemskap gjennom SiT trening
Inkluderer: Mulighet til å delta på alle idrettene til NTNUI Gjøvik i tillegg til alt SiT treningsabonnement tilbyr(alle SiT treningssentre f. eks)
pris: 175kr per måned (12 mnd. bindingstid)
Utvekslingsstudenter: 1100kr (6 mnd. bindingstid)
Innmelding: https://www.sit.no/trening/treningspriser?option=Student

Hvordan melde seg inn:
Følg stegene på SiT gjøvik sine sider.
I tillegg må dere meldes inn i medlemssystemet her: https://medlemskap.nif.no/752200

Idrettene vi tilbyr og som er aktive:

SportKontaktKommentar
Volleyballvolleyball@ntnuigjovik.noSerielag i kvinne og herre
KlatringKlatring@ntnuigjovik.no25kr betaling hver gang
HåndballHaandball@ntnuigjovik.no
TennisTennis@ntnuigjovik.nopåmelding – mandag 16:00(førstemann til mølla)
EsportEsport@ntnuigjovik.nohttps://discord.gg/gnGb7ke
FotballFotball@ntnuigjovik.no

Nye sporter(leter etter medlemmer)

SportKontaktKommentar
LøpingPost@ntnuigjovik.no
JaktPost@ntnuigjovik.no
BeachvolleyballPost@ntnuigjovik.no
BordtennisPost@ntnuigjovik.no
SkateboardPost@ntnuigjovik.no
FrisbeegolfPost@ntnuigjovik.no
Hockeypost@gjovikhockey.noGratis prøve trening for de som vil prøve ut!
Skigruppeskigruppapaatrynet@gmail.com
Orienteringpost@ntnuigjovik.no

Kontakt oss

Vi er en studentforening som med mottoet: “idrett for alle” sørger for at det er et idrettstilbud for alle og enhver i Gjøvik! Hvis du er interessert i å prøve ut en idrett er det mulig å prøve én trening uten noen kostnad! Da tar du bare kontakt med sporten du vil prøve ut (Kontaktinfo finner du på NTNUI Gjøvik – Studentidrett i Gjøvik – idrettens side)

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål på: post@ntnuigjovik.no

ENGLISH: How to become a member of NTNUI Gjøvik

Hello to all existing or future athletes!

NTNUI Gjøvik has 2 different memberships, where both offer the right to participate in all the sports we offer. There are some special offers that incur additional costs, but this is not something you need to think about as a regular member, as this is mainly about special sports (volleyball series, climbing, etc.)

Membership no. 1: 

Direct membership in NTNUI Gjøvik.

price: NOK 550 per year.
Includes: opportunity to participate in all sports at NTNUI Gjøvik
Registration: https://medlemskap.nif.no/752200

How to sign up:
1. Select «Become a member/jeg vil bli medlem»
2. Select the membership fee for “studentidrett 2022” (NOK 550) and the sports you want to participate in.
(Volleyball is for if you want to play series with the volleyball team)
3. Go to payment and choose the payment method and pay the dues

Membership no. 2: 

NTNUI Gjøvik membership through SiT training

Includes: Opportunity to participate in all sports at NTNUI Gjøvik in addition to all SiT training subscription offers (all SiT training centres, for example)
price: NOK 175 per month (12-month commitment)
Exchange students: NOK 1,100 (6-month commitment)
Registration: https://www.sit.no/trening/treningspriser?option=Student

How to sign up:
Follow the steps on SiT gjøvik’s pages.
You also have to register in our membership system here: https://medlemskap.nif.no/752200

The sports we offer and which are active:

SportKontaktKommentar
Volleyballvolleyball@ntnuigjovik.noSerielag i kvinne og herre
KlatringKlatring@ntnuigjovik.no25kr betaling hver gang
HandballHaandball@ntnuigjovik.no
TennisTennis@ntnuigjovik.noRegistration-mandag 16:00(first come, first serve)
EsportEsport@ntnuigjovik.nohttps://discord.gg/gnGb7ke
FotballFotball@ntnuigjovik.no

New sports(looking for members)

SportContactKommentar
RunningPost@ntnuigjovik.no
HuntingPost@ntnuigjovik.no
BeachvolleyballPost@ntnuigjovik.no
Table tennisPost@ntnuigjovik.no
SkateboardPost@ntnuigjovik.no
FrisbeegolfPost@ntnuigjovik.no
Hockeypost@gjovikhockey.noOne free test practice!
Skiing grouppost@ntnuigjovik.no
Orienteeringpost@ntnuigjovik.no

Contact us

We are a student organisation which, with the motto: «sport for all», ensures that there is a sports offer for everyone! If you are interested in trying out a sport, it is possible to try one workout at no cost! Then you just contact the sport you want to try out (Contact information can be found at NTNUI Gjøvik – Student sport in Gjøvik – individual sport pages)

Contact us if you have any questions at: post@ntnuigjovik.no